Multimedia

Hải Hậu (Nam Định): Chứng tích của những lần biển “xâm lăng”

Những nhà thờ đổ ở Hải Hậu (Nam Định) là chứng tích của những lần biển lấn, thể hiện sự dữ dội của thiên nhiên và ý chí quật cường của nhân dân nơi đây trong quá trình mở đất và giữ đất.

 

Related Articles

Back to top button