Tiêu điểm

Hà Nội thực hiện 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức

Năm 2021, ngành Nội vụ Hà Nội tiếp tục triển khai các nội dung để tổ chức thực hiện 2 kỳ tuyển dụng công chức, viên chức.

Kỳ tuyển dụng công chức hành chính năm 2020 theo kế hoạch phê duyệt của UBND thành phố với 187 chỉ tiêu; kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020 theo kế hoạch phê duyệt của UBND thành phố với 3.960 chỉ tiêu (trong đó 3.674 chỉ tiêu giáo viên các khối mầm mon, tiểu học, trung học cơ sở và 286 chỉ tiêu nhân viên văn thư, thư viện).

Năm 2020 vừa qua, ngành Nội vụ thành phố Hà Nội đã rà soát, báo cáo UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai tuyển dụng công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc thành phố nhằm bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Kết quả đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên với 151/157 trường hợp trúng tuyển.

Đặc biệt, Hà Nội đã hoàn thành xét tuyển viên chức để giải quyết dứt điểm tồn tại nhiều năm đối với số lượng giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đang làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận, huyện, thị xã (kết quả có 1.898/1.998 thí sinh trúng tuyển); tuyển dụng 397 giáo viên trúng tuyển vào làm việc tại các trường trung học phổ thông; tuyển dụng 5.383 chỉ tiêu viên chức vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố…

Related Articles

Back to top button