Tổng Hợp

Chuyện đời nữ du kích từng ám sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu

Tháng 9 năm 1970, tổng thống chế độ Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu có một lần thoát chết trước nòng súng của một nữ du kích. Chuyện xảy ra ở một làng quê heo hút phía hữu ngạn của dòng sông Thạch Hãn.

Related Articles

Back to top button